Katalog » Separace kondenzátu » Odlučovač oleje z kondenzátu ULTRASEP

Odlučovač oleje z kondenzátu ULTRASEP UFS-SP

  • ULTRASEP
  • con1001
  • CON_002

Při použití kompresorů se vstřikovaním oleje vzniká kondenzát obsahující olej ve větším množství než je povoleno z hlediska ochrany životního prostředí. 

Z tohoto důvodu je potřebné u stanic vybavených kompresory se vstřikovaním oleje použít odlučovače oleje z kondenzátu, které zabezpečí úpravu kondenzátu tak, aby kondenzát mohl volně odtékat do kanalizace a olej byl zachycován v bandasce a následně předán specializované firmě na likvidaci.

 

Popis funkce:

 

Kondenzát obsahujíci olej může být pod tlakem přiváděn do separátoru. Přetlak je v patentované odtlakovací komoře odbourán, bez toho, aby došlo k turbolencím v odlučovači.

Kondenzátem přiváděné nečistoty jsou zachyceny ve vyjímatelném lapači nečistot . Kondenzát stoupá a v odlučovací nádobě působením gravitační síly dochází k odlučování. Na povrchu usazený olej je odváděn přes výškově nastavitelný olejový přepad do kanistru na sbírání oleje.

Předčištěná voda od oleje proudí přes oleofilní předfiltr a adsorpční filtr. Předfiltr váže zbytkové olejové kapičky. Adsorpční filtr váže jemné olejové částečky.


Sídlo společnosti
Adresa: AMF, s.r.o
Unhošťská 2737
272 01 Kladno 2
 
Společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, ood C, vl.69217
IČ: 25776347 DIČ: CZ 25776347
 
Telefon: +420 312 681 220
Fax: +420 312 681 221
E-mail: info@amf.cz
Obchodní oddělení: +420 602 292 699
Servisní středisko: +420 602 238 410
Obchodně-technická kancelář
Adresa: AMF, s.r.o.
Štrossova 903
530 03 Pardubice
Telefon/Fax: +420 466 614 307
E-mail: info@amf.cz
Optimalizace

Tato webová stránka je optimalizována pro Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, IE 7 a vyšší. Zobrazuje-li se webová stránka nekorektně a používáte IE 6, aktualizujte prosím Váš prohlížeč.